ข่าวสาร

แพลตฟอร์มโฆษณาผ่านเกมที่จะเชื่อมต่อธุรกิจของคุณเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้งานมากขึ้น

Game reskin for your brand

As more and more of us are now using smart devices to consume media, which allow us to skip TV commercials, or paying for ad-blocking software, the question becomes “how does a brand get its message across to their target audience?”.
Let’s learn some of the key benefits than game reskinning can help your brand🡪 place the link here

อ่านต่อ »

When Your Brand is a “GAME”

What if we can make our brand a ‘game’, and then keep people coming back to play over and over. Branded games are just a perfect solution for you.
Let’s apply game design philosophy, throwing in tricks and techniques to keep your target audience engaged in a meaningful manner 🡪 place the link here

อ่านต่อ »
Press Release_HotPlay x Selection

‘ซีเลคชั่น’ จับมือ ‘ฮอตเพลย์ ลงนามร่วมธุรกิจ ‘อิน เกม แอดเวอไทซิ่ง’

‘ซีเลคชั่น’ จับมือ ‘ฮอตเพลย์ ลงนามร่วมธุรกิจ ‘อิน เกม แอดเวอไทซิ่ง’ เติมเต็มอีโคซิสเต็มส์เพิ่มรายได้

อ่านต่อ »