In Game Advertising

แพลตฟอร์มโฆษณาผ่านเกมที่จะเชื่อมธุรกิจของคุณกับองค์ประกอบในเกมอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานที่มากขึ้นและกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ

ดูเพิ่มเติม!

Publisher

HotNow (ฮอทนาว)

Developer

ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ

Platform

โทรศัพท์มือถือ

Target Audience

ทุกเพศ 18 - 35+

Ad Type

Impression Ads
Interactive Ads
Coupons

No. of download

3K+