ผลงาน

Game Production

Watsons

สร้างเกมด้วยนวัตกรรมเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า และเพิ่มการมีส่วนรวมของลูกค้าให้กับธุรกิจของคุณ

In-Game Advertising

Evergleam Hill

แพลตฟอร์มโฆษณาผ่านเกมที่จะเชื่อมธุรกิจของคุณกับองค์ประกอบในเกมอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานที่มากขึ้นและกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ